top of page

 PHÉNIX
                 RENAISSANCE

c7af4dad8ea8a8804587601fb5e424aa.jpg
pheonix.jpg

LES PHÉNIX

CETTE SEMAINE

 * Lundi 22 mai 2023

CONGÉ

 * Mardi 23 mai 2023   

- Athlétisme championnat YRAA (À Bill Crothers)

- Tournoi ping-pong YRAA  (À Stephen Lewis SS)

- Joute baseball YRAA  (À Lambert Wilson 4)

  Phénix: 1     Richmond Hill HS: 20

- Joute soccer filles YRAA  (À Emily Carr SS)

  Phénix: 1    Emily Carr: 1 

 * Mercredi 24 mai 2023

- Athlétisme championnat YRAA (À Bill Crothers)

- Joute soccer filles YRAA 

  St. Maximilian: 3     Phénix: 0

- Joutes frisbee ult. YRAA   (À Sir William Mulock)

  Phénix: 8    Huron Heights: 7

  Phénix: 3    Sir William Mulock: 9

 * Jeudi 25 mai 2023

- Jeux AESD   (À Camp Robin Hood)

  

 * Vendredi 26 mai 2023

- Ping-pong  (Dîner)

- Basket 9/12  (14h30 à 16h30)

bottom of page